DOE NU MEE!

En ontvang 15 jaar lang energiebelasting terug!

Over ons Oude Leij

Het bestuur van de coöperatie

Het bestuur van de Energiefabriek013 heeft drie mensen benaderd om zitting te nemen in het bestuur, dat de coöperatie Oude Leij moet gaan oprichten. Bij de eerste Algemene Ledenvergadering van de nieuwe coöperatie zal de samenstelling van het bestuur geagendeerd worden, zodat de nieuwe leden daar inspraak in hebben.

Ing. Hein Jacobs (voorzitter), zelfstandig energieadviseur met meer dan 20 jaar ervaring, voornamelijk voor de zakelijke markt

Hein

Mijn motivatie om in het eerste bestuur zitting te nemen van Energiefabriek Oude Leij is mijn betrokkenheid bij de klimaatverandering. Willen we voor onze toekomstige generaties nog een leefbare wereld achterlaten, moeten we nu allemaal in actie komen. Ik probeer door initiatieven te nemen, zoals het samen opwekken van duurzame energie met zonnepanelen, de mensen in mijn buurt mee te kunnen nemen in dit doel.

Ir. John Kwaks (penningmeester), projectmanager en organisatieadviseur voor non-profit organisaties

John

Duurzaamheid is voor mij de motivatie. In mijn werk zoek ik altijd naar oplossingen die beklijven, waarvan het effect niet alleen op korte termijn maar zeker ook op langere termijn positief zal zijn. Om dat te bereiken moeten oplossingen iets ‘eigens’ worden voor de mensen, die erbij betrokken zijn. Duurzaam bijdragen aan de energietransitie door het postcoderoosproject Energiefabriek Oude Leij, dat door een heleboel deelnemers samen gedragen wordt, past daar perfect bij.

Drs. Hans Harbers (lid), medicus en betrokken burger

Hans

Sinds het ontstaan van de Energiefabriek013 ben ik betrokken bij activiteiten rondom zon en wind. Ik vond het leuk om samen met anderen in de binnenstad actief op zoek te gaan naar mogelijkheden om konkrete projecten te realiseren. Het "zon-op-andermans-dak" concept sprak mij meteen aan. Daarom heb ik gelijk toegezegd, toen het bestuur van Energiefabriek013 vroeg of ik deel wilde nemen aan het oprichten van de coöperatie Energiefabriek Oude Leij.

Ik doe mee!

Vul onderstaand formulier in en je ontvangt een mail terug met de betalingsinformatie en ledenovereenkomst.

De verkoop gaat op volgorde van binnenkomst van de ondertekende ledenovereenkomst en de betaling. Als de aandelen zijn uitverkocht, krijg je het geld direct terug gestort.